گوهرنامه – ۲۳

به راستی، چیزی هولناک‌تر از عادتِ شک، وجود ندارد. ایمان، مردم را کنار هم قرار می‌دهد و شک میان ایشان جدایی می‌افکند. سمی است که دوستی‌ها را متلاشی می‌کند و روابط دلنشین را می‌شکند. تیغی است دردناک که می‌آزارد؛ شمشیری است مرگ‌آور. باید از گرامی داشتن ذهنِ شکاک برحذر بود. بودا، حقیقت و برادری: خلاصه ی بسیاری از متون بودایی، ترجمه از ژاپنی توسط دوایت گدار، ص ۱۱۶