تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

بوکسور

زندگینامه محمدعلی کلی

اسم پیشین وی کاسیوس مارسلوس کِلِی نام داشت که اسم خود به محمد علی تغییر داد، لیکن در کشور ما وی را با اسم محمدعلی کلی صدا می زنند.