زندگی شیخ صدوق

زادگاه محمد بن على بن بابویه (۱) معروف به ( شیخ صدوق) در حدود سال ۳۰۶ ق . در شهر ( قم) متولد شد. ( قم) که در مرکز ایران و ۱۳۵ کیلومترى جنوب تهران قرار دارد شهرى است آشنا و از دیرباز به شهر دانش و اجتهاد شهرت داشته است . نام ( قم) همیشه با تاریخ و فرهنگ تشیع همراه بوده و اهل آن از روزگار قدیم در گرایش به اسلام و عشق به پیشوایان دین پیشگام بوده...