تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تجارت

زندگینامه چارلز کوک

چارلز کوک جزو تاجران، کارآفرینان و مددکاران مشهور آمریکایی است.این تاجر بزرگ رئیس اجرایی، رئیس هیئت مدیره و جزو دو مالک شرکت خوشه ای صنایع کوک است.