تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

جامعه شناس

زندگانی ابن خلدون

اِبْن‌ِ خَلْدون‌ xaldun ، ابوزيد ebn-e ولى‌الدين‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد بن‌ محمد ... بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ خلدون‌ حَضْرَمى‌ اِشبيلى‌ تونسى‌ 32- 08ق‌/332-406م‌، متفكرِ جامعه‌شناس‌ و مورخ‌ و قاضى‌ مالكى‌ مذهب‌ كه‌ خود را از نسل‌ وائل‌ بن‌…