تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

حضرت علی

گوهرنامه – ۵۰

اگر جاهلین ساکت می شدند اختلاف بر چیده می شد_علی‎بن‎ابیطالب

جابربن عبداللّه انصاری

جابربن عبداللّه انصاری ، صحابی و از مُکْثِرینِ حدیث . جدّ وی ، عَمروبن حرام بن کعب بن غَنْم بود و نسبتش به خَزْرَج می رسید ( رجوع کنید به ابن سعد، ج 3، قسم 2، ص 104ـ105؛ ابن عساکر، ج 11، ص 208). پدرِ جابر پیش از هجرت پیامبر اکرم به یثرب ،…