تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

رئیس‌جمهور

زندگینامه کورت والدهایم

کورت والدهایم این سیاست مدار بزرگ در سال 1918 در 21 دسامبر چشم به جهان گشود. او دیپلماتی از تبار اتریش و چهارمین دبیرکل ملل متحد بود.