تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ریاضی دان

زندگینامه کارل فریدریش

کارل فریدریش گاوس ریاضی دان و دانشمند بزرگ در رشته هایی به غیر از ریاضی مثل، ستاره‌شناسی و فیزیک‌ بوده و او در کشور آلمان به دنیا امده است.

زندگینامه یوهانس کپلر

مقدمه یوهان کپلر در  ماه م سال 1571 در اشتات ورتمبرگ آلمان که شهری بیرون از امپراتوری بزرگ روم بود بدنیا امد. دوران کودکی کپلر با تهی دستی و بدشانسی همراه بود. کپلر برای تحصیل به مدرسه طلاب پروتستان رفت و در اثر هنر و استعدادی که از خود…