تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه آدام موسری

زندگینامه آدام موسری

آدام موسری جزو کارآفرینان برتر جهان است. وی دروگه ای آمریکایی اسرائیلی است که قبلا با کارد کردن در بخش مدیر اجرایی در فیسبوک مشهور بود.