تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه آلفرد بینه

زندگینامه آلفرد بینه

آلفرد بینه جزو مشهور ترین و بهترین روانشناس فرانسوی است که جهت پژوهشات زیاد در زمینه‌ی ظرفیت فکری انسان شناخته می شود.