تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه بارو ایزاک

زندگینامه بارو ایزاک

سِر ایزاک نیوتن دانشمند کبیر و مشهوری است که در عرصه هایی همچون  فیزیک‌ ، ریاضی، ستاره‌شناسی، فلسفه فعالیت می کرده. وی زاده انگلستان بوده‌ است.