تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه محمد هادی کریمی

زندگینامه محمد هادی کریمی

محمد هادی کریمی در سال 1353 در 15 شهریور به دنیا امد.وی در زمینه های پزشکی ، فیلمساز ی،نویسندگی و شاعری فعالیت کرده است.