تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

سعدی

زندگینامه سعدی

ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلح بن عبدالله بن مشرّف مشهور به سعدی شاعر و کاتب فارسی زبان ایرانی است. علاقه مندان زبان فارسی به این ادیب لقب معلم سخن داده‌اند.

زندگانی مجدالدین همگر

«ما گرچه به نطق، طوطی خوش نفسیم -   بر شِکّرِ گفته‌های سعدی مگسیم در شیوه شاعری به اجماع امم  -  هرگز من و سعدی به امامی نرسیم» همگر. (اِخ ) مجدالدین . از شعرای قرن هفتم هجری است . او را در ادبیات فارسی غالباً از روی حکمی که…

زندگانی سعدی شیرازی

سعدی . (اِخ ) مشرف الدین مصلح بن عبداﷲ سعدی شیرازی ، نویسنده و گوینده ٔ بزرگ قرن هفتم . وی در شیراز به کسب علم پرداخت و سپس به بغداد رفت و در مدرسه ٔ نظامیه به تعلم مشغول گشت . سعدی سفرهای بسیار کرد و در زمان سلطان اتابک ابوبکربن سعدبن…