تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

سلسه هخامنشیان

زندگینامه کاساندان

کاساندان که نام های مختلفی دارد از جمله کاسادان , یا کَساندان, همسر اصلی و مورد علاقه کوروش کبیر ، از سلسله هخامنشیان بود.