تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

شخصیت های برجسته

زندگینامه سعدی

ابومحمّد مُشرف‌الدین مُصلح بن عبدالله بن مشرّف مشهور به سعدی شاعر و کاتب فارسی زبان ایرانی است. علاقه مندان زبان فارسی به این ادیب لقب معلم سخن داده‌اند.