تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

شرکت اپل

زندگینامه جانی آیو

سر جاناتان پاول "جانی" آیوْ  متخلص به جانی آیو در تاریخ 27 فوریه سال 1967 در لندن به دنیا امد فعال در بخش طراحی صنعتی شرکت اپل است.