تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

صباح

زندگانی حسن صبّاح

نگارنده فرهاد دفترى | حسن صبّاح ، بنيان‌گذار دولت اسماعيليه در ايران و نيز بانى دعوت مستقل اسماعيليه نزارى. درباره آغاز زندگى و دوره جوانى او اطلاعات كمى وجود دارد. اينكه حسن صباح و خواجه نظام‌الملك و عمر خيام در كودكى باهم در مكتبى در…

حسن صباح

مورخان هفتم ژوئيه (16 تيرماه) در سال 1071 ميلادي (450 خورشيدي) را روزي مي دانند كه حسن صباح كار ديواني در دستگاه حكومت سلجوقيان را رها كرد تا راه مبارزه در پيش گيرد. اين اقدام يك سال پيش از كشته شدن آلب ارسلان، شاه سلجوقي، و به حكومت رسيدن…