جبران خلیل جبران

“جبران خلیل جبران”، شاعر ، نویسنده و نقاش مشهور لبنانی، سال ۱۸۸۳ در شهر بشری لبنان متولد شد و سال ۱۹۳۱ در نیویورک درگذشت. او در زمینه شعر , داستان و مقاله‏های فلسفی و عرفانی آثار گوناگونی به دو زبان عربی و انگلیسی به رشته تحریر درآورده که همه این آثار به این دو زبان و بعضی از آنها به زبان‏های دیگر ترجمه و منتشر شده است. او اصولا کوتاه‏نویس و کلمه‏پرداز است، در نوشته‏های او زیر هجوم معانی و...