تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

علی بن ابیطالب

گوهرنامه – ۷۴

تعجب مى كنم از كسى كه در جستجوى گمشده اش بر مى آيد و حال آن كه«خود»را گم كرده و در جستجوى آن بر نمى آيد. _امام علی بن ابیطالب منبع: غرر و درر آمدى،ج 4 - ص 340

گوهرنامه – ۶۱

شرافت به خرد و ادب است؛ نه به دارایی و نژاد._ علی‌بن‌ابیطالب

گوهرنامه – ۵۰

اگر جاهلین ساکت می شدند اختلاف بر چیده می شد_علی‎بن‎ابیطالب

گوهرنامه – ۲۲

در یک جا اخلاق تو آن چنان لطیف و رقیق و آن چنان نازک است که نسیم از لطافت این اخلاق، شرمسار است، و آن چنان شجاعت و تهاجم و روح مجاهده اى دارى که سنگ‌ها و جمادات و فلزات در برابر آن، آب مى شوند. روح تو آن نسیم لطیف است یا این قدرت و صلابت و…