تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ماریا مونتسوری

زندگینامه ماریا مونتسوری

ماریا مونته‌سوری این روانشناس معروف در سال 1870 در ایتالیا متولد شد. سرپرت بچه های ناتوان بود که در خانواده‌ای ثروتمند در ایتالیا متولد شد.