تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

مشاهیر موسیقی

زندگینامه مازیار

عبدالرضا کیانی‌نژاد با اسم مستعار مازیار در تاریخ یک تیر 1331 در بابل به دنیا امد. خواننده مرد قدیمی ایرانی در زمینه پاپ بود. این خواننده قدیمی در سال ۱۳۷۶ بخاطر سکتهٔ قلبی و مغزی فوت کرد.

زندگینامه ناهید

ناهید متولد سال 1327 در شهر بزرگ تهران است. خواننده قدیمی موسیقی ایرانی در سبک  پاپ است. ناهید از قبل از سال ۱۳۶۷ به زمینه موسیقی داخل شد.

زندگینامه فتانه

فتانه سلیمانی با اسم مستعار فتانه در تهران به دنیا امده است.او خواننده زن ایرانی در سبک موزیک پاپ می‌ باشد . این خواننده زن از هنرپیشه های دههٔ ۱۳۶۰بوده‌است.

زندگینامه سوزان

سوزان روشن در یک مهر سال 1346 در تهران متولد شد.خواننده زن مشهور ایرانی موسیقی در زمینه پاپ است. این خواننده زن قدیمی در حال حاظر در هیوستون تگزاس زندگی میکنند.

زندگینامه مهستی

افتخار دده‌ بالا با اسم مستعار مهستی خواننده ایرانی از جمله خوانندگان قدیمی سنتی و پاپ ایرانی بود. از این خواننده ایرانی با لقب بانوی آواز گل‌ها یاد می‌شود.