تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

نقاش ایتالیایی

زندگینامه میکل آنژ

میکلانجلو بوناروتی یا میکل‌آنژ نقاش معروف ایتالیا است که در تاریخ 6 مارس سال 1475 به دنیا امد. نقاش معروف، مجسمه ساز، معمار و شاعر ایتالیایی است.