تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پادشاهان تاریخی

زندگینامه شارلمان

امپراطور شارلمان یا کارل بزرگ یا کارلوس ماگنوس  در 2 اوریل سال 742 در پروم به دنیا امد.از سال ۷۶۸ پادشاه فرانک‌ها از دودمان کارولنژی‌ها بود