تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پروشات

زندگینامه پروشات

پروشات همان پریشاد یا پریزاتس با نام های دیگر مثل پریزاد پریسا  پریساتیس جزو ملکه‌های مشهور دوران سلسله هخامنشیان بود. پروشات فرزند پادشاه اردشیر اول بود.