تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پروین گنابادی

زندگانی محمد پروین گنابادی

پروینِ گُنابادی ، محمد ، نویسنده ، محقق و مترجم معاصر. به سال 1282ش در قصبة کاخک گناباد به دنیا آمد. خاندان وی از روحانیان منطقة گناباد و فردوس بودند. پدرش عباس ملقب به شمس الذاکرین فرزند ملاّ امیر بود. از روزگار صفویان تا دوران این…