ژان پل سارتر

گردآورى و ترجمه: فرهاد کاوه •۱۹۰۵ «ژان پل سارتر» رمان نویس، نمایشنامه نویس، فیلسوف اگزیستانسیالیست و منتقد ادبى در سال ۱۹۶۴ براى جایزه نوبل ادبیات انتخاب شد اما او در اعتراض به نظام اجتماعى بورژوا از دریافت جایزه امتناع کرد. او در سال ۱۹۲۹ در دانشسراى عالى پاریس با «سیمون دوبووار» آشنا مى شود و سال هاى زیادى را در کنار هم مى گذرانند. «ژان پل سارتر» در ۲۱ ژوئن ۱۹۰۵ در پاریس به دنیا آمد. پدرش «ژان باتیست سارتر»...