تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

پولی بیوس

گوهرنامه – ۴۰

مورخ باید بعضی اوقات حتی دشمن را ستایش کند و دوست را سرزنش. _ پولی بیوس (207 - 125 ق.م)