تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

کارگردانان

زندگینامه منیژه حکمت

منیژه حکمت در سال 1341 در شهر اراک به دنیا امد. منیژه حکمت از فلیمسازان و کارگردانان ایرانی است.