تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

گوهرنامه

گوهرنامه – ۶۷

لطمه ی روحی تاوانی است که هر شخص باید بابت استقلال خود بپردازد.- مورا کامی

گوهرنامه – ۶۶

براستی من با قلم خود می اندیشم، زیرا سرم اغلب هیچ از آن چه دستم می نویسد، نمی داند._لودویگ ویتگنشتاین  (فرهنگ و ارزش ترجمه امید مهرگاص43 )

گوهرنامه – ۶۳

{...چه غصه هایی به خاطر اتفاقات بدی که هرگز در زندگی ام پیش نیامد خوردم..}_میکل آنژ

گوهرنامه – ۶۲

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند، سرانجام به این نتیجه می رسند که همه را باید کُشت..._کامو

گوهرنامه – ۶۰

بسیاری از مردم فکر می کنند که دارند فکر می کنند! درحالی که آن ها در حال به روز کردن تعصباتشان هستند!"ویلیام جیمز"

گوهرنامه – ۵۶

هنگامی که امید می میرد، هنگامی که می بینی کمترین امکان امیدوار بودن را از دست داده ای، فضای خالی را با رؤیا، اندیشه های کوچکِ بچگانه و داستانها پر می کنی تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی. _ژان پل سارتر