تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

یونان

زندگانی ارسطو

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: ارسطو در سال 384 ق. م، در استاگیرا واقع…

زندگانی آنتیستنس

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: زندگی آنتیستنس Antisthenes پایه گذار فلسفه…

زندگانی آناکسیماندر

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: Anaximander آناکسیماندر ( 546-610پ م). فیلسوف طبیعى که…

زندگانی آناکساگوراس

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: آناکساگوراس Anaxagoras(500-428 پ م). آناکساگوراس در…

زندگانی آریستیپوس

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: (Aristippus 435-356 BC). یکی از شاگردان سقراط که هنگام…