تاریخ ما » مشاهیر آخرین ها

زندگانی حَکَم ‌بن عُکّاشه ۰

زندگانی حَکَم ‌بن عُکّاشه

نگارنده زهرا برومند | حَکَم ‌بن عُکّاشه ، از ماجراجویان اندلسى در سده پنجم. ابن‌اثیر (ج ۹، ص ۲۸۷) نام وى را جریربن عکاشه ذکر کرده است. جد او از مولَّدون* معروف اندلس بود. تا پایان قرن سوم به فرزندان نومسلمانان مسیحى، مولد گفته می‌شد، اما پس از آن، به سبب آمیختن مردم با یکدیگر، این عنوان از میان رفت (حسین مؤنس، ص ۴۲۴ـ۴۲۵). زمانى که عبدالرحمان سوم اموى (حک : ۳۰۰ـ۳۵۰)، مشهور به الناصر، در قرطبه به فرمانروایى رسید،...

زندگانی میرزا علی نقى حکیم‌الممالک ۰

زندگانی میرزا علی نقى حکیم‌الممالک

نویسنده : سیدسعید میرمحمدصادق حکیم‌الممالک ، لقب میرزا علی‌نقى، از رجال معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار. وى در ۱۲۴۰ به دنیا آمد. پدرش، حاج آقااسماعیل جدیدالاسلام، پیشخدمت‌باشى محمدشاه و ناصرالدین شاه بود (اعتمادالسلطنه، ۱۳۶۳ش ب، ص ۴۶؛ محبوبی‌اردکانى، ص ۵۰۷، ۵۳۷). میرزا علی‌نقى در شانزده سالگى به منصب پیشخدمتىِ حضور رسید. مقدّمات علم طب را نزد میرزا ابوالحسن سلطان‌الاطباء اصفهانى فراگرفت. سپس، به دستور ناصرالدین شاه، به تحصیل حکمت، ریاضیات، زبانهاى خارجى و طب در دارالفنون مشغول شد (شرف، ش...

زندگانی مجدالدین همگر ۰

زندگانی مجدالدین همگر

«ما گرچه به نطق، طوطی خوش نفسیم –   بر شِکّرِ گفته‌های سعدی مگسیم در شیوه شاعری به اجماع امم  –  هرگز من و سعدی به امامی نرسیم» همگر. [ هََ گ َ ] (اِخ ) مجدالدین . از شعرای قرن هفتم هجری است . او را در ادبیات فارسی غالباً از روی حکمی که در مقایسه ٔ امامی هروی و سعدی کرده است می شناسند. سه شاعر معاصر بوده اند. نوشته اند که بعضی از معاصران عقیده ٔ او...

زندگانی ابن خلدون ۰

زندگانی ابن خلدون

اِبْن‌ِ خَلْدون‌ xaldun ، ابوزید ebn-e ولى‌الدین‌ عبدالرحمان‌ بن‌ محمد بن‌ محمد … بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ خلدون‌ حَضْرَمى‌ اِشبیلى‌ تونسى‌ ۳۲- ۰۸ق‌/۳۳۲-۴۰۶م‌، متفکرِ جامعه‌شناس‌ و مورخ‌ و قاضى‌ مالکى‌ مذهب‌ که‌ خود را از نسل‌ وائل‌ بن‌ حُجْر کندی‌ صحابى‌ مى‌دانست‌. خاندان‌ بنى‌ خلدون‌ منسوب‌ به‌ خالد، معروف‌ به‌ خلدون‌ الداخل‌ بود که‌ در سده ق‌/م‌ به‌ اندلس‌ رفت‌ و نخست‌ در قرمونه‌ و پس‌ از آن‌ در اشبیلیه‌ ساکن‌ شد. عبدالرحمان‌ در شهرتونس‌ از سرزمین‌افریقیه‌ زاده‌شد و همان‌جا به‌...