تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

من

گوهرنامه – ۷۴

تعجب مى كنم از كسى كه در جستجوى گمشده اش بر مى آيد و حال آن كه«خود»را گم كرده و در جستجوى آن بر نمى آيد. _امام علی بن ابیطالب منبع: غرر و درر آمدى،ج 4 - ص 340