تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر ساسانی

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی ساسانی ها » ساسانیان (۲۲۴ م.۶۵۲ م.) بنیان‌گذار (اردشیر بابکان) شهریاران بزرگ شاپور ۱، شاپور دوم و انوشیروان دادگر

زندگینامه خسرو پرویزساسانی

چکیده ای از زندگی نامه خسرو پرویز نام:خسرو دومزاده:۵۷۰ م.ملیت:ایرانیدین و مذهب:مزدیسناخاندان:خاندان ساساندرگذشته:فوریهٔ ۶۲۸ م.

زندگینامه جاماسب شاه ساسانی

جاماسپ فرزند هوگوه وزیر گشتاسب شاه ( از پادشاهان کیانی و فرزند لهراسپ که زرتشت در زمان او ظهور کرد بوده‌ است ) جاماسب همسر پوروچیستا جوان‌ترین دختر زرتشت بود. جاماسپ را از نخستین فیلسوفان ایرانی می‌دانندبر اساس روایات زرتشتی جاماسپ و…

زندگینامه بابک خرمدین

بابک خرمدین (تولد ۷۹۵ (میلادی-درگذشت ۳ صفر ۲۲۳ (قمری)/۴ ژانویه ۸۳۸ (میلادی)) رهبر اصلی شورشیان ایرانی خرمدین است که بعد از مرگ ابومسلم بر خلافت عباسی شوریدند خرمدینان مرگ ابومسلم را انکار کردند و معتقد بودند که ابومسلم بازخواهد گشت تا عدالت…