تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر هخامنشی

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی هخامنشی ها » هخامنشی (۵۵۹ ق. م.- ۳۳۰ ق. م.) بنیان‌گذار کوروش شهریار معروف داریوش

زندگینامه داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی

دارا یا همان داریوش سوم فرزند آرشام و سی سی گامبیس (دختر اردشیر دوم) بود که در واقع دوازدهمین پادشاه هخامنشی بود. او در سال 380 پیش از میلاد مسیح در پارسه متولد شد و در سال 330 از دنیا رفت. داریوش سوم آخرین شاه هخامنشی بود. پیش از…

زندگینامه ارسس شاه هخامنشی

ارسس (آرسس) یکی از واپسین شاهان هخامنشی بود که پس از کشته شدن اردشیر سوم بر تخت هخامنشیان نشست. فرمانروایی ارسس تنها دو سال یعنی از سال 337 تا 335 میلادی بود. باگواس خواجه پس از آن که اردشیر سوم را با همکاری پزشک مخصوص دربار مسموم کرد…

زندگینامه کاساندان

کاساندان که نام های مختلفی دارد از جمله کاسادان , یا کَساندان, همسر اصلی و مورد علاقه کوروش کبیر ، از سلسله هخامنشیان بود.

زندگینامه ماندانا

ماندانا فرزند اخرین پادشاه ماد، آستیاگ، بود. اسمش شاید ریشه در زبان فارسی قدیمی دارد و به معنی عنبر سیاه است.

زندگینامه آماستریس

آماستریس با اسم های مختلف از جمله: آمستریس یا آماسترین فرزند هوخشدره و برادرزادهٔ داریوش سوم، واپسین پادشاه سلسله هخامنشیان بود.

زندگینامه داماسپیا

داماسپیا ملکه و زن اردشیر یکم از سلسله هخامنشیان و مادر خشایار شاه بزرگ بود. نقل شده که مادر داماسپیا  از زنان باستانی بشمار می رفت.