تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر افشاریان

مشاهیر و بزرگان تاریخ سلسله ایرانی افشار ها » افشاریان (۱۱۴۸ – ۱۱۶۱ ه. ق.): بنیان‌گذار نادرشاه

زندگینامه نادر شاه افشار

نادرقلی ملقب به تهماسب‌قلی خان و نادر شاه از ایل افشار خراسان از ۱۱۱۴ خورشیدی تا ۱۱۲۶ پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه است. او از مشهورترین پادشاهان ایران پس از اسلام است که سرکوب افغانها و بیرون راندن عثمانی و روسیه از کشور و تجدید…