تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

مشاهیر جامعه شناسی

مشاهیر و بزرگان جامعه شناسی

زندگینامه ماکس وبر

مقدمه  کارل ماکسیمیلیان امیل وبر یک فعال در عرصه های حقوق، سیاست، تاریخ، جامعه‌شناس و معلم اقتصاد سیاسی بود که به نحوه ای شگفت انگیزی جامعه‌شناسی را تحت نفوذ داشت.کار عمده وبر درباره خردگرایی و عقلانی شدن و به اصطلاح افسون‌زدایی از…

زندگینامه اریک برن

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: اریک لئونارد برنشتاین منبع:سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی…