تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه _ ۸۹

من‌ نمى‌ گویم‌ توده‌ ملت‌ ما قاصر است‌ یا مقصر، ولی تاریخ‌ ما نشان‌ مى ‌دهد که‌ این‌ توده‌ حافظه‌‌ تاریخی‌ ندارد. حافظه‌‌ دست‌ جمعى‌ ندارد، هیچ‌ گاه‌ از تجربیات‌ عینی اجتماعی ‌اش‌ چیزى‌ نیاموخته‌ و هیچ ‌گاه‌ از آن‌ بهره‌‌ای نگرفته‌ است.‌…

گوهرنامه _ ۸۸

تا زمانی که حتی یک کودک ناخرسند روی زمین وجود دارد هیچ کشف و پیشرفت جدی برای بشر وجود نخواهد داشت._آلبرت انیشتین

گوهرنامه _ ۸۷

نه به آینده بنگر و نه به گذشته، بدون هیچ ترس یا تاسفی به خودت نگاه کن. هیچ کس، تا وقتی که در بندِ گذشته و آینده اش است، خودِ واقعی اش را به دست نمی آورد. _امیل سیوران

گوهرنامه _ ۸۶

حماسه ملی ایرانیان و آرمان شاهنشاهی آنان از پیوند خوردن دو عنصر مهم پهلوانی و دانایی به هم تشکیل شده است ولی به عنوان عامل سوم باید پارسایی را به آن افزود._پرفسور کریستن سن

گوهرنامه _ ۸۵

بیا تا جهان را به بد نسپَریم به کوشش همه دست نیکی بریمنباشد همی نیک و بد پایدار همان بِه که نیکی بوَد یادگار_به بهانه بزرگداشت #فردوسی

گوهرنامه _ ۸۴

و گفت: هر که صبر کند بر صبر خویش، او صابر بود نه آنکه صبر کند و شکایت کند._ذکر احمد خضرویه