تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه _ ۸۶

حماسه ملی ایرانیان و آرمان شاهنشاهی آنان از پیوند خوردن دو عنصر مهم پهلوانی و دانایی به هم تشکیل شده است ولی به عنوان عامل سوم باید پارسایی را به آن افزود._پرفسور کریستن سن

گوهرنامه _ ۸۵

بیا تا جهان را به بد نسپَریم به کوشش همه دست نیکی بریمنباشد همی نیک و بد پایدار همان بِه که نیکی بوَد یادگار_به بهانه بزرگداشت #فردوسی

گوهرنامه _ ۸۴

و گفت: هر که صبر کند بر صبر خویش، او صابر بود نه آنکه صبر کند و شکایت کند._ذکر احمد خضرویه

گوهرنامه _ ۸۳

هیچ لزومی ندارد که انسان دانشمند، مخترع،فیلسوف یا زعیم یا ثروتمند باشد ولی لازم است که با اراده و اعتماد به نفس،باشخصیت ،صادق، امین و درستکار باشد._شهید مرتضی مطهری_ به بهانه روز معلم

گوهرنامه _ ۸۲

از ظلم حذر کن اگرت باید ملک در سایهٔ معدلت بیاساید ملک با کفر توان ملک نگه داشت ولی با ظلم و ستمگری نمی‌پاید ملک_به مناسبت زادروز «رهی معیری»

گوهرنامه _ ۸۱

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است._آبراهام لينكلن