دسته: بخش ویژه : گوهر نامه

گوهرنامه _ ۸۶ ۰

گوهرنامه _ ۸۶

حماسه ملی ایرانیان و آرمان شاهنشاهی آنان از پیوند خوردن دو عنصر مهم پهلوانی و دانایی به هم تشکیل شده است ولی به عنوان عامل سوم باید پارسایی را به آن افزود. _پرفسور کریستن سن

گوهرنامه _ ۸۵ ۰

گوهرنامه _ ۸۵

بیا تا جهان را به بد نسپَریم به کوشش همه دست نیکی بریم نباشد همی نیک و بد پایدار همان بِه که نیکی بوَد یادگار _به بهانه بزرگداشت #فردوسی

گوهرنامه _ ۸۳ ۰

گوهرنامه _ ۸۳

هیچ لزومی ندارد که انسان دانشمند، مخترع،فیلسوف یا زعیم یا ثروتمند باشد ولی لازم است که با اراده و اعتماد به نفس،باشخصیت ،صادق، امین و درستکار باشد. _شهید مرتضی مطهری_ به بهانه روز معلم

گوهرنامه _ ۸۲ ۰

گوهرنامه _ ۸۲

از ظلم حذر کن اگرت باید ملک در سایهٔ معدلت بیاساید ملک با کفر توان ملک نگه داشت ولی با ظلم و ستمگری نمی‌پاید ملک _به مناسبت زادروز «رهی معیری»

گوهرنامه _ ۸۱ ۰

گوهرنامه _ ۸۱

من مایلم امور دولت را به نحوی اداره کنم که اگر در پایان فرمانروایی خود همه دوستانم را از دست دادم، دست کم یکی از دوستانم باقی بماند و آن، وجدان و قلب من است. _آبراهام لینکلن