تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور رده

بخش ویژه : گوهر نامه

سخنان ماندگار از مشاهیر بزرگ – گوهر نامه

گوهرنامه _ ۸۳

هیچ لزومی ندارد که انسان دانشمند، مخترع،فیلسوف یا زعیم یا ثروتمند باشد ولی لازم است که با اراده و اعتماد به نفس،باشخصیت ،صادق، امین و درستکار باشد._شهید مرتضی مطهری_ به بهانه روز معلم

گوهرنامه _ ۸۲

از ظلم حذر کن اگرت باید ملک در سایهٔ معدلت بیاساید ملک با کفر توان ملک نگه داشت ولی با ظلم و ستمگری نمی‌پاید ملک_به مناسبت زادروز «رهی معیری»

گوهرنامه _ ۸۱

من مايلم امور دولت را به نحوي اداره كنم كه اگر در پايان فرمانروايي خود همه دوستانم را از دست دادم، دست كم يكي از دوستانم باقي بماند و آن، وجدان و قلب من است._آبراهام لينكلن

گوهرنامه _ ۸۰

بزرگ ترین الماس جهان آفتاب است، که خوشبختانه بر گردن همه می درخشد._چارلی چاپلین

گوهرنامه _ ۷۹

تمامِ تاریخِ بشر در حُکمِ نقطهٔ ناچیزی در فضاست، و نخستین درسِ آن فروتنی است.._ویل دورانت

گوهرنامه _ ۷۸

باید زندگی مان را آنگونه بگذرانیم که وقتی مرگ برای بُردن ما بیاید بر خود بلرزد..._چارلز بوکوفسکی