دسته: مشاهیر تاریخ یهود

مشاهیر یهودیت

زندگانی موسی بن میمون ۰

زندگانی موسی بن میمون

موسی بن میمون در سال ۱۱۳۵ میلادی، در کوردوبا در اسپانیا زاده شد. وی ربی، پزشک، ستاره‌شناس، فیلسوف و دانشمند اسپانیایی یهودی بود. وی در سده‌های میانه، در مراکش، اندلس و مصر زیسته و افکار و آرای او در جهان غیریهودی نیز پراکنده شده‌است.[نیازمند منبع] او از علمای بزرگ یهود است که در مورد او گفته اند: «از موسی (ابن عمران) تا موسی (ابن میمون) کسی مانند موسی برنخاسته است»[۱] نام کامل ابن میمون به عبری موشِه بِن مَیْمون (عبری:...

اسماعیل ۰

اسماعیل

بر اساس اعتقادات مسیحیت * خشم و انتقام از ابتدا تا به آخر اسمعیل یا اسماعیل یعنی:خداوند می شنود در کتابمقدس: تقریبا ۱۹ بار نامی اسماعیل در کتاب عهد عتیق آمده است. محل او در کتابمقدس:برای دانستن بیشتر و دقیق در بارۀ این مرد ما نیاز داریم که فصل های ۱۶ و ۱۷ و ۲۱ و ۲۵ از کتاب پیدایش به قلم موسی را بخوانیم. زمان حیات :تقریبا ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح مکان تولد و زندگی :حبرون(اسراییل فعلی)-...

نوح ۲

نوح

* بر اساس اعتقادات مسیحیت ” استواری در ایمان به خدا در عین تنها بودن!و ناباوری!” ” نوح ” یعنی : به زبان عبری همان یناهمنو(ynahmenu ) در واقع معنای لغوی آن  این است که :از درد و رنج آسایش یافتن و یا آسایش دادن. در کتاب مقدس :اسم نوح مجموعا ۴۹ بار در کل کتاب مقدس آورده شده است.برای شناخت و بررسی این شخصیت مهم و کلیدی کتاب مقدس ما نیاز داریم که فصلهای ۶ تا ۹ از کتاب...