بایگانی‌ ماهانه: اردیبهشت ۱۳۸۸

ارشمیدس ۰

ارشمیدس

ارشمیدس (Archimedes) ۲۱۲ ق.م – ۲۷۸ ق.م ارشمیدس یکی از بزرگترین دانشمندان ریاضی و مکانیک در عصر خودش بود. پدرش فیدیاس که منجم بود او را برای آموزش از سیراکوز به مدرسه ریاضیات اسکندریه فرستاد. شهر اسکندریه را اسکندر مقدونی در سال ۳۲۳ ق.م در زمان حمله و حرکت به سوی شرق بر کرانه مدیترانه در خاک مصر ساخت. این شهر پس از رکود آتن – پایتخت یونان – مرکز علم و تجارت شد و بزرگانی چوت اقلیدس و بطلمیوس...

شمس تبریزی ۶

شمس تبریزی

خلاصه : شمس الدین محمد بن ملک داد تبریزی از شگرف ترین ستاره های آسمان عرفان و ادب فارسی است . شمس به دو دلیل اهمیت دارد . نخست بدلیل اقوالی که به او منتسب است و درکتاب مستطاب مقالات شمس گرد آمده و دیگر به سبب آنکه ،‌او بود که توانست ازمدرس ، فقیه ،‌واعظ ،‌سجاده نشین با وقاقونیه یعنی مولوی ، عارفی شیفته و شاعر رطلب اللسان بسازد که زیباترین منظومه عرفانی ایران را بیافریند. تحصیلات رسمی و...

صائب تبریزی ۰

صائب تبریزی

خلاصه : صائب تبریزی، شاعر اوایل قرن یادهم هجری است. وی را شاعر چشمه آئینه ها و باغ های پر گل می دانند. او که آفریننده دردها و شادی ها بود، یک سراینده زیبا پسند و سوخته دل محسوب می گردد. در یک کلام می توان او را از اختران ادبیات ایران دانست. صائب در زمان صفویان زندگی می کرد، و با شاهان آن سلسله محشور و مأنوس بوده است. صائب تبریزی درشعر و شاعری آن قدرتبحر داشت که ملک...

صائب تبریزی ۱

صائب تبریزی

خلاصه : صائب تبریزی، شاعر اوایل قرن یادهم هجری است. وی را شاعر چشمه آئینه ها و باغ های پر گل می دانند. او که آفریننده دردها و شادی ها بود، یک سراینده زیبا پسند و سوخته دل محسوب می گردد. در یک کلام می توان او را از اختران ادبیات ایران دانست. صائب در زمان صفویان زندگی می کرد، و با شاهان آن سلسله محشور و مأنوس بوده است. صائب تبریزی درشعر و شاعری آن قدرتبحر داشت که ملک...

منوچهری دامغانی ۰

منوچهری دامغانی

خلاصه : ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی، از جمله شعرای مشهور ایران در نیمه اول قرن پنجم هجری است . مشهورترین مسمط فارسی را منوچهری سروده است،‌که با بیت ذیل آغاز می گردد:خیزید و خز آرید که هنگام خزانست- باد خنک از جانب خوارزم روانست. ظاهراً مسمط از مبدعات منوچهری است. زیرا پیدایش از او در اشعار فارسی، اثری از آن دیده نشده است. در شعر منوچهری آثار ایران قدیم و کهن جلوه بسیاری دارد. او از...

منوچهری دامغانی ۱

منوچهری دامغانی

خلاصه : ابوالنجم احمد بن قوص بن احمد منوچهری دامغانی، از جمله شعرای مشهور ایران در نیمه اول قرن پنجم هجری است . مشهورترین مسمط فارسی را منوچهری سروده است،‌که با بیت ذیل آغاز می گردد:خیزید و خز آرید که هنگام خزانست- باد خنک از جانب خوارزم روانست. ظاهراً مسمط از مبدعات منوچهری است. زیرا پیدایش از او در اشعار فارسی، اثری از آن دیده نشده است. در شعر منوچهری آثار ایران قدیم و کهن جلوه بسیاری دارد. او از...