تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
آرشیو ماهانه

دی ۱۳۸۹

زندگانی ابوالفضل بیهقی

بيهقي به سال 385 ه. ق در ده حارث آباد بيهق(سبزوار قديم) كودكي به جهان آمد كه نامش را ابوالفضل محمد نهادند. پدر كه حسين ناميده مي‏شد، كودك را به سالهاي نخستين در قصبه بيهق و سپس، در شهر نيشابور به دانش‏اندوزي گماشت. ابوالفضل كه از دريافت و…

زندگانی ابو علی سینا

ابوعلی بن سینا. (اِخ )  حسین بن عبداﷲبن حسن بن علی بن سینا ملقب به حجةالحق شرف الملک امام الحکماء. معروف به شیخ الرئیس . از حکمای فخام و علمای کبار جهان و اطبای اسلام است . مراتب علمش بیشتر از آن که محاسب وهم تواند احصا کند و مقامات فضلش…

زندگانی شلیمان، باستان شناس بزرگ

شلیمان مرد کنجکاو تاریخ بشری؛ سمبل تکاپو تحرک و کنجکاوی در تاریخ باستان شناسیدر سال ۱۸۲۲، پسری در آلمان زاده شد که مقدر بود کاوشکاری باستانشناسان را به صورت یکی از حوادث پرشور قرن خود درآورد. پدرش به تاریخ باستان عشقی داشت و او را…

گوهرنامه – ۷

شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را محبت نمایید؟ و یا دشمنان خود عداوت کنید؟ اما من به شما می گویم که دشمن خود را محبت نمایید برای لعن کنندگان خود برکت طلبید، به آنهایی که به شما نفرت کنند احسان کنید، به هر که به شما فحش دهد و جفا…