تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
آرشیو ماهانه

مرداد ۱۳۹۰

زندگانی خیام نیشابوری

خیامی . (اِخ ) لقب دیگر خیام شاعر و فلکی معروف ایران است . علماء عصر وی او را گاه دستور و گاه امام و گاه حکیم و حجةالحق و فیلسوف می نامیده اند. (یادداشت مؤلف ). در حواشی چهارمقاله ٔ عروضی شرح زیر درباره ٔ خیامی بقلم میرزا محمدخان قزوینی…

گوهرنامه – ۵۶

هنگامی که امید می میرد، هنگامی که می بینی کمترین امکان امیدوار بودن را از دست داده ای، فضای خالی را با رؤیا، اندیشه های کوچکِ بچگانه و داستانها پر می کنی تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی. _ژان پل سارتر

گوهرنامه – ۵۵

اسلام، کسی را نمی زند، کسی را نمی گیرد، تهمت نمی زند، کسی را در زندان نگه نمی دارد و محدودیت ایجاد نمی کند، اسلام یقیناً مدافع نیرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقلال کشور است/ میرحسین موسوی

گوهرنامه – ۵۴

عظمت بشر در آنست که پل است نه مقصد.بشر را از اين نظر ميتوان دوست داشت که يک مرحله تحول و يک دوره گذرانيست . نيچه

گوهرنامه – ۵۳

عشق در حقيقت عذاب است، ولي محروم بودن از عشق، مرگ است. ویلیام شکسپیر

گوهرنامه – ۵۲

همچنان كه تا مرد را حيات است، از نان چاره نيست، همچنين تا مرد را ايمان است، از علم چاره نيست."شيخ الاسلام احمد جام (متوفاي۵۳۶ هجری قمری)"