بایگانی‌ ماهانه: مرداد ۱۳۹۰

زندگانی خیام نیشابوری ۵

زندگانی خیام نیشابوری

خیامی . [ خ َی ْ یا ] (اِخ ) لقب دیگر خیام شاعر و فلکی معروف ایران است . علماء عصر وی او را گاه دستور و گاه امام و گاه حکیم و حجهالحق و فیلسوف می نامیده اند. (یادداشت مؤلف ). در حواشی چهارمقاله ٔ عروضی شرح زیر درباره ٔ خیامی بقلم میرزا محمدخان قزوینی آمده است : خواجه ٔ امام عمرخیامی ابوالفتح بن ابراهیم الخیامی او الخیام النیسابوری از مشاهیر حکماء و ریاضیین اواخر قرن پنجم و...

گوهرنامه – ۵۶ ۰

گوهرنامه – ۵۶

هنگامی که امید می میرد، هنگامی که می بینی کمترین امکان امیدوار بودن را از دست داده ای، فضای خالی را با رؤیا، اندیشه های کوچکِ بچگانه و داستانها پر می کنی تا بتوانی به زندگی ادامه بدهی. _ژان پل سارتر

گوهرنامه – ۵۵ ۰

گوهرنامه – ۵۵

اسلام، کسی را نمی زند، کسی را نمی گیرد، تهمت نمی زند، کسی را در زندان نگه نمی دارد و محدودیت ایجاد نمی کند، اسلام یقیناً مدافع نیرومند اقتصاد ملی و عظمت و استقلال کشور است/ میرحسین موسوی

گوهرنامه – ۵۲ ۰

گوهرنامه – ۵۲

همچنان که تا مرد را حیات است، از نان چاره نیست، همچنین تا مرد را ایمان است، از علم چاره نیست. “شیخ الاسلام احمد جام (متوفای۵۳۶ هجری قمری)”