تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ادب،

سخنان ارد بزرگ : گیتی، ادب، انتخابات

امروزه ، انتخابات آزاد تنها راهکار ادامه زندگی سیاسی فرمانروایان است . ارد بزرگ   انتخابات آزاد ، دشمن هیچ یک از باورهای توده مردم نیست . ارد بزرگ  ادب نمایه آغازین خرد است. ارد بزرگ  ادب با پول ، دانش و آموزش بدست نمی آید…