برچسب: ایران

زندگانی
سلیمان میرزا اسکندری ۰

زندگانی سلیمان میرزا اسکندری

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: سلیمان میرزا در سال ۱۲۴۲ در تهران متولد شد. برخی تاریخ تولد او را سالهای ۱۲۴۱، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶ نیز آورده‌اند. او پسر محسن میرزا کفیل‌الدوله و او فرزند محمدطاهر میرزا است که کتاب سه تفنگدار الکساندر دوما را به فارسی ترجمه کرده است. محمدطاهر میرزا فرزند اسکندر میرزا و او فرزند ششم عباس میرزا پسر فتحعلی شاه قاجار است. سلیمان میرزا پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی و آموختن مقدمات عربی وارد مدرسه دارالفنون گردید و از...

زندگانی
عباسعلی اسلامی ۰

زندگانی عباسعلی اسلامی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: شیخ عباسعلی اسلامی واعظ سبزواری منبع: سایت مشاهیر تاریخ ما، اِنی کاظمی http://bashgah.net/fa/category/show/70411 تاریخ ما امیدوار است با انتشار بیوگرافی بزرگان تاریخ، قدمی در راستای بهبود وضعیت فرهنگی و حافظه تاریخی مردم کشورمان بردارد. / انی کاظمی

زندگانی
جعفر قلی اسعد ۰

زندگانی جعفر قلی اسعد

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: معروف به القاب «سردار بهادر» و «سردار اسعد» فرزند ارشد علیقلی خان سردار اسعد بختیاری در 1259 در چهار محال بختیاری متولد شد. پس از فراگرفتن تحصیلات ابتدائی و دروس معمول زمان به سواری و تیراندازی و آئین سپاهیگری پرداخت و فنون جنگی را به حد کامل آموخت. چندی نیز در اروپا بسر برد و زبان فرانسه را یاد گرفت. در ۱۲۸۸ چند روز پس از فتح تهران و خلع محمدعلی شاه از سلطنت برای تقویت...

زندگانی
حجت اسدیان ۰

زندگانی حجت اسدیان

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: – اتیمولوگ، متخصص فلسفه و فلسفه هنر – متولد ۱۳۳۶ بندر انزلى – ریاست کمیته زبان شناسى زبان مادر جهان – بنیانگذار کوینواتیمولوژى سودورلیان در زبان مادر جهانى – بنیانگذار سیستم معنى شناسى زبان مادر جهانى – بیش از چهل سخنرانى درباره پروتوگوراس دانادل دردانشگاههاى اروپا – مجموعه کوینواتیمولوژى هنر، تخنه، isokostvo، Kunst، Art،… – صاحب ده ها اثر منتشر شده و نشده به زبانهاى آلمانى، انگلیسى و فارسى از جمله مقدمه بر پست متافیزیک: پروتوگوراس...

زندگانی
محمدولی اسدی ۰

زندگانی محمدولی اسدی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: محمدولی خان اسدی فرزند میرزا علی اکبر بیرجندی (اسدی) در سال ۱۲۵۷ شمسی(۱) در بیرجند به دنیا آمد. وی پس از تحصیل در مدرسه معصومیه بیرجند و بهره مندی از محضر حاج شیخ محمدباقر مجتهد، در سال ۱۳۲۱ قمری به همراه محمدابراهیم علم و محمداسماعیل شوکت الملک راهی تهران شد. پس از فوت محمداسماعیل خان در سال ۱۳۲۲قمری، لقب وی به برادرش محمدابراهیم خان رسید و با فرمان حکومت به قاین بازگشت. در همین اوان محمدولی...

زندگانی
سید جمال الدین اسدآبادی ۰

زندگانی سید جمال الدین اسدآبادی

زندگی‌نامه مشاهیر تاریخ ما: تولد سید جمال الدین در شعبان سال ۱۲۵۴ در اسد آباد همدان بدنیا آمد. پدرش سید صفدر و مادرش سکینه بیگم بودند. مطابق شجره نامه های موجود وی از سادات حسینی ساکن در محله سیدان اسدآباد می باشد. اما به دلایلی نام خود را به همراه کلمه افغانی به کار می برده است و بدین نام مشهور می باشد. پدرش از سن پنج سالگی وی را با قرآن و مقدمات علوم روز آشنا کرد و با...