تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

ایلان ماسک

زندگینامه ایلان ماسک

ایلان ماسک در سال ۱۹۷۱ در امریکا به دنیا امد، مهندس، مخترع و ادم مشهور در تجارت صنایع مدرن در کشور خودش است.اوسازنده شرکت‌هایی مثل تسلا موتورزو... است.