تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

باباگورونانك پيامبر مذهب سيك

زندگینامه گورو نانک

مذهب ((سيك )) (واژه اى پنجابى به معنى شاگرد) مدعى است كه چكيده نخستين تعاليم ((باباگورونانك )) (پيامبر اين مذهب متولد 1469 م ) است .