تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

تاریخ بیهقی

گوهرنامه – ۱۳

و آنچه گفته‌اند که غمناکان را شراب باید خورد تا تفتِ غم بنشاند، بزرگ غلطی‌ستاز تاریخ بیهقی

زندگینامه ابوالفضل بیهقی

بيهقي به سال 385 ه. ق در ده حارث آباد بيهق(سبزوار قديم) كودكي به جهان آمد كه نامش را ابوالفضل محمد نهادند. پدر كه حسين ناميده مي‏شد، كودك را به سالهاي نخستين در قصبه بيهق و سپس، در شهر نيشابور به دانش‏اندوزي گماشت. ابوالفضل كه از دريافت و…