تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه بنجامین تامسون

زندگینامه بنجامین تامسون

سِر بنجامین تامسون ‏فیزیکدان و مخترع مشهور بریتانیایی بود که در آمریکا به دنیا امد. این مخترع مشهور از ادم های تأثیرگذار در فیزیک نظری در قرن نوزدهم بود