تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زندگینامه یوهانس گوتنبرگ

زندگینامه یوهانس گوتنبرگ

یوهانس گوتنبرگ این مخترع مشهور در سال 1398 در المان به دنیا امد. وی زرگر آلمانی و نخستین مخترع ماشین چاپ و صنعت چاپ در جهان بود.