تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

زیست شناس

زندگینامه تئودور شوان

تئودور شوان در تاریخ 7 دسامبر سال 1810 در المان به دنیا امد. زیست‌ شناس معروف آلمانی بود. پدر این زیست‌ شناس در چاپخانه شاغل بود.